Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Boiler-info.nl Alles wat je moet weten over boilers!
Boiler-info.nl

Serie en paralel schakeling

Tapwater-zijdig in serie schakelen van vaten:
Bovenstaande tekening laat een tapwater-zijdige serie schakeling zien.

De gemonteerd afsluiters ‘dicht in rood’ staan dicht zo dat het water, tijdens tappen, gedwongen door elke boiler wordt gestuurd  (van in naar uit). Inregel technisch is dit makkelijker dan een parallel schakeling. Deze schakeling kan gebruikt worden als er een lange gelijkmatige tapwater piekvraag is. Het aantal liters per minuut wordt begrenst door de diameter van aansluitingen en leidingen. Vandaar dat een paralelschakeling, voor korte pieken met heel veel liters gelijktijdig,  meer wordt toegepast. In een serie schakeling doet de boiler waar het koude water binnenkomt (de eerste in lijn dus) het meest. Vaak wordt dan ook de 1e boiler met een grotere inhoud en grotere spiraal ingezet. De spiralen (cv zijde) worden meestal wel parallel aangesloten op de warmte bron (cv-ketel). Werden voorheen deze opstellingen met 2 thermostaten geregeld, tegenwoordig kan men eventueel met een Gebouw Beheer Systeem (computer) met kleppen en sensoren per boilervat de temperatuur worden geregeld.

**De groen getekende onderdelen zijn extra het kan ook zonder deze.
Serie schakeling tapwater in het kort:

 • Er mogen verschillende type boilers achter elkaar worden geschakeld, de eerste moet dan die met het meeste vermogen zijn.
 • Het maximaal aantal liter/minuut is gelimiteerd door de diameter van leidingen en aansluitingen.
 • Het systeem kan  zowel bij hoge als lage vraag efficiënt werken.
 • Een gebalanceerde opstellingen van leidingen, zoals bij de parallel aansluiting, is bij een serie schakeling niet nodig.
 • Door de boilers aan te sluiten als in bovenstaande tekening kun je, door van één tank de ( groene service) afsluiters dicht te zetten en de gesloten (rode) tussen kraan open, tanks bij calamiteiten of service snel ontkoppelen terwijl de installatie verder kan blijven werken. **De (groen getekende) service afsluiters zijn niet verplicht  maar wel handig bij calamiteiten om snel een tank af te sluiten van het systeem en de rest door te laten draaien.  Als u de service afsluiters toepast dient u officieel  ook de groen getekende overstortbeveiligingen te plaatsen. Bij indirect gestookte boilers zou immers met  de (groene) afsluiters dicht nog wel warmte aan het vat toegevoegd kunnen worden, het water zou dus kunnen uitzetten en daarvoor is een overstort noodzakelijk. De regels luiden immers dat er tussen de indirect gestookte boiler en overstort geen afsluiter mag zitten. Hoewel in de praktijk soms toestemming wordt verleent om service  afsluiters te monteren zonder handel er op  of service afsluiters die op slot kunnen, zodat niemand ze ‘onbewust’ dicht kan zetten.

Tapwater-zijdig paralel schakelen van vaten:
Belangrijk is dat de lengte van de leidingen en het vat samen vanaf het verzamelpunt van leidingen (punt IN en UIT) naar elk vat toe precies gelijk is.

Nadeel parallelschakeling:
Zodra ook maar een stuk leiding minder of meer weerstand heeft dan de ander kan het zijn dat de waterstroom zich niet meer netjes over de 4 vaten verdeeld. Immers water is geneigd de weg van de minste weerstand te kiezen.  Deze schakeling let dus erg nauw. Vaak zien we dan ook dat in de praktijk flowbegrenzers, inregelapparatuur of elektronische klepsturing wordt gebruikt om de balans bij een dergelijke schakeling in evenwicht te houden.

Voordeel parallelschakeling:
-Alle vaten worden gelijkmatig belast, en dragen ieder hun deel bij.
-Bij korte maar grootte (veel liters per minuut) piekbelasting is deze goed toepasbaar.
-Als er één stuk is en deze tussen afsluiters (groene afbeeldingen) gemonteerd is kun je makkelijk één boiler buiten bedrijfstellen voor reparatie en/of onderhoud

**Indien u de groengetekende service afsluiters toepast bent u verplicht om bij elke boiler ook een overstort (ook groen getekend) te plaatsen. U kunt ook de groen getekende onderdelen laten vervallen.

Ook het Tichelmann principe gaat uit van het gegeven dat de afstand door elke boiler heen van IN naar UIT nagenoeg gelijk is in weerstand (lengte). Men begint aan de ene kant van links naar rechts en aan de andere zijde omgekeerd.  Ook in deze tekening geldt weer dat de groen getekende zaken extra zijn voor service om snel een vat te kunnen afsluiten zonder dat de installatie in zijn geheel uit hoeft, als je de service afsluiters plaatst dien je dus ook extra overstort beveiligingen op te nemen.

Primair (cv-zijde) parallel schakeling van boilers / spiralen:

Primaire (de spiraal kant) parallel aansluiting van indirect gestookte boilers .
Hieronder ziet u achtereenvolgens:

 • Tichelmann principe (gelijke weerstand naar elk spiraal)
 • Gelijke weerstand van de leidingen (door leiding verloop gelijk te houden)
 • Parallel met per boiler een inregelventiel om zodoende de flow gelijk te houden.

 

Offertes voor cv-ketels ontvangen?

Kies voor een erkend installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van vakspecialisten actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende installateurs