Colofon

Colofon

 • Boiler-info.nl is bedoeld om eindgebruiker en installateur te informeren over boilertechniek
 • Bronnen:
  -ISSO publicaties
  -KIWA
  -Waterleidingmij
 • -Agentschap NL (Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)
  -Informatie van fabrikanten en leveranciers & Praktijk ervaring
 • Een speciaal dankwoord gaat uit naar fabrikanten/leveranciers voor het beschikbaar stellen van afbeeldingen.
  Mede hierdoor is het verboden afbeeldingen van onze site zonder toestemming over te nemen,
  deze toestemming kunnen wij dus ook niet altijd aan u verlenen omdat sommige afbeeldingen niet door ons zelf zijn gemaakt maar beschikbaar zijn gesteld door derden.
 • Het is u toegestaan om zonder aanvraag vanaf uw website een link naar onze website te maken